Πολιτική Επιστροφών

  • Δικαίωμα Επιστροφής ή Αλλαγής

Επιστροφές γίνονται δεκτές μέσα σε 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πώλησης και εφόσον η αρχική συσκευασία των προϊόντων αυτών δεν έχει ανοιχτεί / αλλοιωθεί. Τα έξοδα της επιστροφής επιβαρύνουν τον αγοραστή. Απαιτείται νωρίτερα επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας.

  • Επιστροφή Ελαττωματικού Προϊόντος

Σε περίπτωση που παραλάβετε προϊόν ελαττωματικό οφείλετε αμέσως (το πολύ εντός μιας εργάσιμης ημέρας) να ενημερώσετε την εταιρεία για τη διευκρίνηση και εξακρίβωση του προβλήματος. Στην περίπτωση που κρινόμαστε υπεύθυνοι εμείς γίνεται αντικατάσταση του προϊόντος χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή.

  • Χτυπημένο κατά την Μεταφορά Προϊόν

Σε περίπτωση που παραλάβετε χτυπημένο κατά την μεταφορά προϊόν οφείλετε αμέσως να ενημερώσετε την μεταφορική εταιρεία η οποία είναι η απολύτως υπεύθυνη για τη διευκρίνηση και εξακρίβωση του προβλήματος. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη του αγοραστή.